Over mij

Rust, plezier en verbinding zijn sleutelwoorden die in mijn leven een belangrijke rol hebben gespeeld. Ik ben er altijd naar op zoek en ik heb fasen in mijn leven gehad dat ik moeite had om ze te vinden. Tot ik ontdekte dat het volledig afhing van de keuze die ik zelf maakte. Zo begon mijn persoonlijk leiderschap zich te ontwikkelen. Ik maakte kennis met familiepatronen, waarbij ik direct werd geraakt door systemisch werken. De confrontatie met mijn persoonlijke eigenschappen was onverwacht en direct. Ik begreep ineens waarom ik  zo handelde en communiceerde en ik ging ook steeds meer verbanden zien tussen mijn gedrag en het gedrag van mijn kinderen. Dit vond ik in eerste instantie confronterend en soms zelfs niet zo leuk. Het haalde me uit mijn vertrouwde context en bracht me uit balans. Maar ik ontdekte hoe ik invloed kon uitoefenen op mijn eigen gedrag en hoe ik daarbij mijn talenten kon inzetten. Ik leerde mezelf beter kennen, met mijn vaardigheden en tekortkomingen. Ik leerde via kennis van theorieën en via talloze oefeningen hoe ik als leider van mijn eigen leven en als mens in verbinding met mijn gezin en omgeving weer rust, plezier en verbinding kan ervaren. Mijn grootste verwondering in dit hele proces was het feit dat ik er ruim 20 jaar over had gedaan om op dit punt te komen. Ik besefte dat kinderlijk eenvoudig is om op zoek te gaan naar jezelf en er achter te komen wat de relatie is tussen mijn gedrag en dat van mijn gezin en omgeving. Waarom had ik niet al als kind geleerd om op deze manier mezelf te leren kennen en er achter te komen hoe ik effectief kan zijn als persoon en in mijn functioneren? Als ik dit op jonge leeftijd al had geleerd, zou me veel energie bespaard zijn gebleven. Ik zou dan veel eerder hebben geleerd hoe ik rust, plezier en verbinding in mezelf en mijn gezin kon hebben. Dit gun ik iedereen!

En verder.......

Na mijn opleiding HRM en bedrijfskunde heb ik tientallen jaren gewerkt in uitvoerende, beleidsondersteunende en leidinggevende functies met name binnen de overheid. Mijn coachopleiding heb ik gevolgd bij Phoenix in Utrecht. Ik heb ruime ervaring met individuele coaching en veranderopgaven binnen de Nationale Politie en daarbuiten. Ik werk met behulp van NLP, TA, Systemische werken, lichaamsgericht werken, kindgericht werken en hierbij neem ik mijn eigen ervaringen mee.

Ik neem deel aan verschillende intervisiegroepen ten behoeve van mijn eigen deskundigheid en mijn persoonlijke ontwikkeling. Ook volg ik nog regelmatig scholing.

Ik ben aangesloten bij de ethische commissie bij Phoenix.  https://www.phoenixopleidingen.nl/media/zhli5cus/2017-ethische-code-van-phoenix-opleidingen.pdf